Skriv ut Lägg till Bokmärke

Noteringar


Träd:  

Träffar 1 till 50 av 1,432

      1 2 3 4 5 ... 29» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
1

Född:
Danmark 1)
Nattman i Ystad1698-1701, i Malmö 1701-1715.
Död:
1715-04 Malmö 1)
Nattman i Ystad1698-1791, i Malmö 1701-1715. Död mellan 1715-04-04 och 1715-04-27. 
Nilsson, Nattman Jöns (I344)
 
2
 
Pärsdotter, Ingeborg (I411)
 
3
 
Pärsdotter, Ingeborg (I411)
 
4
410. Börje Larsson, född omkr. år 1590, död i mars år 1631 i Rumskulla socken, begravd den 23 mars 1631 i
Rumskulla. Börje var son till bonden 820. Lars Magnusson i Hamra och dennes hustru 821. NN. Han vigdes
omkring år 1620 med
411. Inga Eriksdotter, född ca. 1590, död i november 1672 i Gulltorp, Västra Eneby socken, begravd den 1
december 1672 i Västra Eneby.
Börje Larsson dräptes sen vintern 1631 enligt tingsprotokoll från sommartinget i Ydre härad, den 14 juni 1631.
”Samma dag kom för rätten hustru Inga i Hamra i Rumskulla skate med sina släktingar och förvanter Erik i
Häggarp och Törne i Skuru och begärade att Nils i Söderhult, hennes mans dråpare måtte bekomma fri lejd
till och från tinget. Dråpet befanns ha gått till så att ryttaren Nils i Söderhult på skämt befallt sin pojke taga
hö från Börje Larssons släde och lägga för sin häst , vilket dock ej skedde , varvid Börje blev ivrig och sprang
genaste vägen till sin yxa och träffade Nils med två hål i huvudet så att denne blev liggande. När han kom
till sans stod Börje på golvet i sin stuga och talade med Lasse i Bockamålen, varvid Nils grep sitt svärd och
högg Börje över huvudet, varav denne blev liggande en månads tid och sedan dog. Ryttaren tog till flykten.
Eftersom dråpet skedde utan nödvärn, dömdes Nils från livet.

Vid Ydre härads vårting den 13 mars 1640 gav hustru Inga i Hamra tillkänna, att hennes gård brann ner av
vådeld julen 1639, så att hon mist alla husen och all boskap. I november 1672 avled Inga Eriksdotter i Gulltorp,
Västra Eneby socken och begravdes den 1 december 1672 i Västra Eneby.

Barn till Börje Larsson och Inga Eriksdotter:

205. i. Maria Börjesdotter, född ca. 1624 i Hamra, Rumskulla socken, vigdes med Jonas Birgersson.

ii. Markus Börjesson, född ca. 1627 i Hamra, Rumskulla socken, död den 29 april 1666 i Hamra, Rumskulla
socken. Han vigdes med Karin Larsdotter som var född ca. 1630och avled den 30 juni 1701 i Hamra,
Rumskulla socken. Markus Börjesson är bl.a. omnämnd som bonde, nämndeman, kyrkvärd, och sexman
i Rumskulla socken.

iii. Gertrud Börjesdotter, född ca. 1630 i Hamra, Rumskulla socken , död den 6 maj 1666 i Nedre Kulla,
Rumskulla socken. Vigdes med bonden Moses Jonsson från Nedre Kulla i Rumskulla socken som var
född ca. 1630 och avled den 24 maj 1675 i Nedre Kulla, Rumskulla socken.

iv. Lars Börjesson född i Hamra, Rumskulla socken

v. Jon Börjesson född i Hamra, Rumskulla socken

vi. Ragnel Börjesdotter född i Hamra, Rumskulla socken
 
Larsson, Börje (I2816)
 
5
410. Börje Larsson, född omkr. år 1590, död i mars år 1631 i Rumskulla socken, begravd den 23 mars 1631 i
Rumskulla. Börje var son till bonden 820. Lars Magnusson i Hamra och dennes hustru 821. NN. Han vigdes
omkring år 1620 med
411. Inga Eriksdotter, född ca. 1590, död i november 1672 i Gulltorp, Västra Eneby socken, begravd den 1
december 1672 i Västra Eneby.
Börje Larsson dräptes sen vintern 1631 enligt tingsprotokoll från sommartinget i Ydre härad, den 14 juni 1631.
”Samma dag kom för rätten hustru Inga i Hamra i Rumskulla skate med sina släktingar och förvanter Erik i
Häggarp och Törne i Skuru och begärade att Nils i Söderhult, hennes mans dråpare måtte bekomma fri lejd
till och från tinget. Dråpet befanns ha gått till så att ryttaren Nils i Söderhult på skämt befallt sin pojke taga
hö från Börje Larssons släde och lägga för sin häst , vilket dock ej skedde , varvid Börje blev ivrig och sprang
genaste vägen till sin yxa och träffade Nils med två hål i huvudet så att denne blev liggande. När han kom
till sans stod Börje på golvet i sin stuga och talade med Lasse i Bockamålen, varvid Nils grep sitt svärd och
högg Börje över huvudet, varav denne blev liggande en månads tid och sedan dog. Ryttaren tog till flykten.
Eftersom dråpet skedde utan nödvärn, dömdes Nils från livet.

Vid Ydre härads vårting den 13 mars 1640 gav hustru Inga i Hamra tillkänna, att hennes gård brann ner av
vådeld julen 1639, så att hon mist alla husen och all boskap. I november 1672 avled Inga Eriksdotter i Gulltorp,
Västra Eneby socken och begravdes den 1 december 1672 i Västra Eneby.

Barn till Börje Larsson och Inga Eriksdotter:

205. i. Maria Börjesdotter, född ca. 1624 i Hamra, Rumskulla socken, vigdes med Jonas Birgersson.

ii. Markus Börjesson, född ca. 1627 i Hamra, Rumskulla socken, död den 29 april 1666 i Hamra, Rumskulla
socken. Han vigdes med Karin Larsdotter som var född ca. 1630och avled den 30 juni 1701 i Hamra,
Rumskulla socken. Markus Börjesson är bl.a. omnämnd som bonde, nämndeman, kyrkvärd, och sexman
i Rumskulla socken.

iii. Gertrud Börjesdotter, född ca. 1630 i Hamra, Rumskulla socken , död den 6 maj 1666 i Nedre Kulla,
Rumskulla socken. Vigdes med bonden Moses Jonsson från Nedre Kulla i Rumskulla socken som var
född ca. 1630 och avled den 24 maj 1675 i Nedre Kulla, Rumskulla socken.

iv. Lars Börjesson född i Hamra, Rumskulla socken

v. Jon Börjesson född i Hamra, Rumskulla socken

vi. Ragnel Börjesdotter född i Hamra, Rumskulla socken
 
Larsson, Börje (I2816)
 
6
Erik Klementsson Porkka

Han föddes ca 1615. Det är inte klarlagt exakt var han föddes. Hans föräldrar var Klement Persson Porkka och hans hustru Karin Örjansdotter.

Erik var topare och han var gift med …… Staffansdotter Mulikka. Vigseln skedde före 1638 i Orsa, Kopparbergs län.

Omkring år 1643 grundade han Mulltjärn i Fryksände socken, Värmlands län. Erik sålde Mulltjärn omkring år 1645.

Han återfinns i Skattlistor för Vålberget, Grue Finnskog, i Norge, åren 1657-1662, och i Skattlistor för Öyern (Öieren), Brandval Finnskog, i Norge åren 1665 -1676. Erik nämns första gången i Öieren, Brandval Finnskog, i Norge år 1665.

Till Öieren kom han närmast från Orsa finnmark där han varit bosatt i Sandsjö på sin svärfader Staffan Pålsson Mulikkas torp. Han finns i mantal i Sandsjö fram t.o.m. 1664. De sista två åren antecknas 2 hustrur, varför man kan misstänka att den ena är Anders Staffanssons änka (Hustruns bror).

Efter tiden i Öieren, Brandval Finnskog, i Norge, kom han åter till Sverige år 1676 och bodde i Mulltjärn 1680 då han ”bötar för lönskeläge”.

Uppenbart är att han första hustru, ……… Staffansdotter, avlidit, då han före år 1690 gifte om sig med änkan Karin Mattsdotter Pöntinen från Mulltjärn, Fryksände socken.

Det är inte känt när han avled men enligt uppgift avled han troligen i Brandval Finnskog, i Norge. Han bör ha avlidit i slutet av 1600-talet.

--------------------------------------------------------------------------------
 
Porkka, Erik Klementsson (I1417)
 
7
Erik Klementsson Porkka

Han föddes ca 1615. Det är inte klarlagt exakt var han föddes. Hans föräldrar var Klement Persson Porkka och hans hustru Karin Örjansdotter.

Erik var topare och han var gift med …… Staffansdotter Mulikka. Vigseln skedde före 1638 i Orsa, Kopparbergs län.

Omkring år 1643 grundade han Mulltjärn i Fryksände socken, Värmlands län. Erik sålde Mulltjärn omkring år 1645.

Han återfinns i Skattlistor för Vålberget, Grue Finnskog, i Norge, åren 1657-1662, och i Skattlistor för Öyern (Öieren), Brandval Finnskog, i Norge åren 1665 -1676. Erik nämns första gången i Öieren, Brandval Finnskog, i Norge år 1665.

Till Öieren kom han närmast från Orsa finnmark där han varit bosatt i Sandsjö på sin svärfader Staffan Pålsson Mulikkas torp. Han finns i mantal i Sandsjö fram t.o.m. 1664. De sista två åren antecknas 2 hustrur, varför man kan misstänka att den ena är Anders Staffanssons änka (Hustruns bror).

Efter tiden i Öieren, Brandval Finnskog, i Norge, kom han åter till Sverige år 1676 och bodde i Mulltjärn 1680 då han ”bötar för lönskeläge”.

Uppenbart är att han första hustru, ……… Staffansdotter, avlidit, då han före år 1690 gifte om sig med änkan Karin Mattsdotter Pöntinen från Mulltjärn, Fryksände socken.

Det är inte känt när han avled men enligt uppgift avled han troligen i Brandval Finnskog, i Norge. Han bör ha avlidit i slutet av 1600-talet.

--------------------------------------------------------------------------------
 
Porkka, Erik Klementsson (I1417)
 
8
Kierstin Danielsdotter, född den 15 september 1763 i Haddås Mellangård, Ingatorp.Vigdes med Pehr
Pehrsson i Husnäs år 1789. Kort efter vigseln insjuknade Pehr och avled den 19 april 1789 av ”håll och
feber” som det står i kyrkoboken. Kierstin gifte nu om sig med Bonden Sune Danielsson som var född
år 1768.
 
Danielsdotter, Kierstin (I2518)
 
9
Kierstin Danielsdotter, född den 15 september 1763 i Haddås Mellangård, Ingatorp.Vigdes med Pehr
Pehrsson i Husnäs år 1789. Kort efter vigseln insjuknade Pehr och avled den 19 april 1789 av ”håll och
feber” som det står i kyrkoboken. Kierstin gifte nu om sig med Bonden Sune Danielsson som var född
år 1768.
 
Danielsdotter, Kierstin (I2518)
 
10
Maria Amanda Vernberg
Födelsedatum: 1874-11-22
Avliden: 1950-10-31
Gravsattdatum: 1950-11-12
Ort: Selånger
Kyrkogård: 1926 Års Kyrkogård
Församling: Selångers församling
Gravnummer: 26 2 193
Del: 2
 
Lif, Maria Amanda (I2)
 
11
Maria Amanda Vernberg
Födelsedatum: 1874-11-22
Avliden: 1950-10-31
Gravsattdatum: 1950-11-12
Ort: Selånger
Kyrkogård: 1926 Års Kyrkogård
Församling: Selångers församling
Gravnummer: 26 2 193
Del: 2
 
Lif, Maria Amanda (I2)
 
12
Piga hos Kristian Andersson i Dalby. 
Dahlberg, Helena Pettersdotter (I516)
 
13

Källor
Ystads Sankta Maria C:4 (1748-1820) Bild 21 / sid 15
Solberga C:3 (1817-1861) Bild 81 / sid 153
Ystads Sankta Maria C:3 (1748-1768) Bild 56 / sid 50
Lilla Isie C:1 (1764-1830) Bild 164 / sid 162
Köpinge C:1 (1752-1793) Bild 144 / sid 136
Ystads Sankta Maria F:5 (1772-1815) Bild 51 / sid 45
Ystads Sankta Maria F:5 (1772-1815) Bild 75 / sid 69
Ystads Sankta Maria C:5 (1748-1812) Bild 46 / sid 42
Ystads Sankta Maria C:5 (1748-1812) Bild 86 / sid 82
Ystads Sankta Maria C:5 (1748-1812) Bild 88 / sid 84
Ystads Sankta Maria C:5 (1748-1812) Bild 92 / sid 88
Ystads Sankta Maria C:5 (1748-1812) Bild 96 / sid 92
Katslösa CI:2 (1702-1812) Bild 14 / sid 19
Örsjö FI:1 (1861-1893) Bild 27  
Nilsson, Olaus Petter (I849)
 
14
Källor
Köpinge C:4 (1826-1861) Bild 127 / sid 267
Smedstorp C:7 (1813-1853) Bild 40 / sid 71
Onslunda C:3 (1795-1830) Bild 73 / sid 69
Onslunda AI:2 (1804-1810) Bild 44 / sid 41
Vitaby C:2 (1779-1820) Bild 138 / sid 131
Köpinge F:2 (1887-1894) Bild 21 / sid 17
Bredsättra C:2 (1747-1832) Bild 72 / sid 137
Skårby C:4 (1825-1862) Bild 219 / sid 427
Dalhem C:3 (1729-1793) Bild 102 / sid 193
Köpinge C:4 (1826-1861) Bild 169 / sid 465
Gualöv C:3 (1818-1856) Bild 27 / sid 24  
Nilsson Brolin, Edvard (I236)
 
15 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Petersdotter, Johanna Maria (I864)
 
16
Källor
Malmö Sankt Petri CI:5 (1792-1823) Bild 45 / sid 83
Malmö Sankt Petri FI:3 (1778-1834) Bild 157 / sid 305
Landskrona stadsförsamling CI:5 (1769-1790) Bild 56 / sid 51
Lilla Isie FI:1 (1831-1862) Bild 10 / sid 15  
Mårtensson, Hans (I866)
 
17
Källor
Ystads Sankta Maria C:4 (1748-1820) Bild 21 / sid 15
Solberga C:3 (1817-1861) Bild 81 / sid 153
Ystads Sankta Maria C:3 (1748-1768) Bild 56 / sid 50
Lilla Isie C:1 (1764-1830) Bild 164 / sid 162
Köpinge C:1 (1752-1793) Bild 144 / sid 136
Ystads Sankta Maria F:5 (1772-1815) Bild 51 / sid 45
Ystads Sankta Maria F:5 (1772-1815) Bild 75 / sid 69
Ystads Sankta Maria C:5 (1748-1812) Bild 46 / sid 42
Ystads Sankta Maria C:5 (1748-1812) Bild 86 / sid 82
Ystads Sankta Maria C:5 (1748-1812) Bild 88 / sid 84
Ystads Sankta Maria C:5 (1748-1812) Bild 92 / sid 88
Ystads Sankta Maria C:5 (1748-1812) Bild 96 / sid 92
Katslösa CI:2 (1702-1812) Bild 14 / sid 19
Örsjö FI:1 (1861-1893) Bild 27  
Nilsdotter, Marta Katarina (I848)
 
18
Källor
Ystads Sankta Maria C:5 (1748-1812) Bild 86 / sid 82
Ystads Sankta Maria C:4 (1748-1820) Bild 21 / sid 15
Solberga C:3 (1817-1861) Bild 81 / sid 153
Ystads Sankta Maria C:3 (1748-1768) Bild 56 / sid 50
Lilla Isie C:1 (1764-1830) Bild 164 / sid 162
Köpinge C:1 (1752-1793) Bild 144 / sid 136
Ystads Sankta Maria F:5 (1772-1815) Bild 51 / sid 45
Ystads Sankta Maria F:5 (1772-1815) Bild 75 / sid 69
Ystads Sankta Maria C:5 (1748-1812) Bild 46 / sid 42  
Nilsson, Kristian Petter (I846)
 
19
nedkomstort ] Bjeresjö sockn St. Tvären. Kringresande Lumpsaml. Lorentz Brolin från Ystads Marie förs. uppgaf sig som barnfader och Christina Trolofvade. - Avis br. d. 20/3 71 till Malmö garnisons församl. - Enl. skrifvelse från Malmö hörde modren icke dit, och lär således ingenstädes vara skrifven; - hvarför barnet här antecknats. [ prästens parentes ]  
Lorentzson Brolin, Fiskhandlare Otto Theodor (I989)
 
20
Ystads Sankta Maria AI:2 (1806-1806) Bild 69
Ystads Sankta Maria F:7 (1816-1844) Bild 4 / sid 3
Ystads rådhusrätt och magistrat FII:45 (1811-1820) Bild 4720 / sid 456
Ystads Sankta Maria E:2 (1772-1861) Bild 56
Blentarp CI:3 (1776-1816) Bild 34 / sid 57
Ystads Sankta Maria F:8 (1845-1862) Bild 14 / sid 23
Ystads Sankta Maria AI:3 (1816-1818) Bild 147
Ystads Sankta Maria F:7 (1816-1844) Bild 28 / sid 51
Ystads Sankta Maria C:7 (1790-1810) Bild 147 / sid 142
Ystads Sankta Maria F:7 (1816-1844) Bild 80 / sid 155
Ystads Sankta Maria C:4 (1748-1820) Bild 46 / sid 40
Ystads Sankta Maria F:5 (1772-1815) Bild 107 / sid 101
Ystads Sankta Maria C:4 (1748-1820) Bild 48 / sid 42
Ystads Sankta Maria F:5 (1772-1815) Bild 113 / sid 107
Ystads Sankta Maria C:8 (1811-1825) Bild 31 / sid 30
Ystads Sankta Maria F:5 (1772-1815) Bild 115 / sid 109
Ystads Sankta Maria C:8 (1811-1825) Bild 54 / sid 52
Ystads Sankta Maria F:7 (1816-1844) Bild 14 / sid  
Familj F149
 
21
Ystads Sankta Maria C:11 (1827-1845) Bild 24 / sid 20
Ystads Sankta Maria C:7 (1790-1810) Bild 147 / sid 142
Ystads Sankta Maria F:7 (1816-1844) Bild 80 / sid 155
Ystads Sankta Maria AI:2 (1806-1806) Bild 69
Ystads Sankta Maria F:7 (1816-1844) Bild 4 / sid 3
Blentarp CI:3 (1776-1816) Bild 34 / sid 57
Ystads Sankta Maria F:8 (1845-1862) Bild 14 / sid 23
Gullarp C:3 (1753-1814) Bild 324 / sid 620
Ystads Sankta Maria F:10 (1863-1875) Bild 3 / sid 1
Bredsättra C:2 (1747-1832) Bild 72 / sid 137
Skårby C:4 (1825-1862) Bild 219 / sid 427
Dalhem C:3 (1729-1793) Bild 102 / sid 193
Gärdserum CI:3 (1777-1811) Bild 195 / sid 383
Köpinge C:4 (1826-1861) Bild 169 / sid 465  
Davidsson, Andreas Petter (I410)
 
22 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Davidsson, Elna Christina (I669)
 
23  Andersson, Helena Maria (I15)
 
24  Hansdotter, Brita (I1477)
 
25  Hansdotter, Brita (I1477)
 
26 Märta Pedersdotter, född omkr. år 1585 på Vissland i Torp socken, död i Viksjö, Torp socken. Vigdes med bonden
Gullik Olofsson, född omkr. år 1575 i Vallsta i Torp socken. 18 år gammal flyttade hon in från Flata i Torp socken
varvid hon gifte sig med Gullik Olofsson, hemmansägare av Gissjö no.1 under åren 1610-1650.
 
Olofsson, Bonde Gullik (I1207)
 
27 "1744, den 1 Decemb. om aftonen blef drengen Lars Matson från Ålstad, hos Olof Persson i Wissland dräpen, efter undfångna 4 a 5 sår i halsen och bröstet af en stor lång knif ...... ..hållen av finnen Påhl Larsson uthi Stormörtsjön ...... ...... ...... af drängen Lars Nilsson Hampsänke, Håkan (?) och flera öfverfallit honom ... Finnen Påhl Larsson blef hallshuggen d. 20 Martii 1745 bakom sockenstugan, kistan ... i Kyrkogården förd ... förutgången .... .... frimodighet. Lars Hampsänke för delaktighet i dråpet blef utstraffad med 30 par spö, och 2 års arbete vid Calmars fästning."
 
Larsson, Pål (I910)
 
28 "1744, den 1 Decemb. om aftonen blef drengen Lars Matson från Ålstad, hos Olof Persson i Wissland dräpen, efter undfångna 4 a 5 sår i halsen och bröstet af en stor lång knif ...... ..hållen av finnen Påhl Larsson uthi Stormörtsjön ...... ...... ...... af drängen Lars Nilsson Hampsänke, Håkan (?) och flera öfverfallit honom ... Finnen Påhl Larsson blef hallshuggen d. 20 Martii 1745 bakom sockenstugan, kistan ... i Kyrkogården förd ... förutgången .... .... frimodighet. Lars Hampsänke för delaktighet i dråpet blef utstraffad med 30 par spö, och 2 års arbete vid Calmars fästning."
 
Larsson, Pål (I910)
 
29 (M) 1) Fader blind, hospitalsman. Mor nämns ej.
Bosatt: Hyby, M) 2) 1803, 1807, 1811 barnen föds i Vismarlöf, Hyby, bor sedan i Eksholm, Hyby före flytt till Wärby, Bara.
Bosatt: mellan 1814 och 1829 Wärby, Bara, (M) 3) Med hustru och barn.
Till Kyrkoby.

Hyby EI:1 1803 pag. 11: Skomakarlärlingen Arvid Strömberg samt pigan Karna Andersdotter
bägge uti Wismarlöf, wigda den 29 April

Hyby CI:4, 1807 pag. 101 Den 12 augusti föddes Skomakaren Arfvid Strömbergs och hustru Karna Andersdotters dotter från Wismarlöf, Karna.

Hyby AI:2, 1804-1809, pag. 67
Wismarlöf
Skomakaren Arfvid Strömberg f: 28/11 1779
Hustru Karna Andersdotter f: 4/2 1772
d. Lisbeth f: 10/8 1803
d, Karna f: 12/8 1807

Hyby CI:4, 1811 pag. 144 Den 8 oktoberi föddes Skomakaren Arfvid Strömbergs och hustru Karna Andersdotters son från Wismarlöf, Nils.

Hyby FI:1, 1813 pag.47
Den 25 mars dog. Hustru Karna Andersdotter uti Skamarp, ditflyttad förlidit år men oförsedld; Mannen
var geringskarlen Arfvid Nilsson, de hafva till forens bott i Wsmarlöf. Hon dog af hetsig feber och begrofs de 4 April, 40 år gammal.

Sonen Nils togs nu hand om på barnhemmet i Hyby se, Hyby AI;4 pag,161, Efter vigseln med Elna Månsdotter flyttar Arfvid och Elna tillsammans med Arfvids barn Karna och Nils som återförenats med familjen till Wärby i Bara socken. Här föds nu sönerna Ola, den 17 maj 1815, och Per den 29 september 1817. Se Bara AI:5 pag,47

Skomästare (Skomakare)Källa: Bara kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13019/C I/4 (1838-1861),pag.391

Källor

1) födde i Lyngby och Bosse Strömberg

2) husf 1813--1817 pag 161, 1804-1809 pag 67

3) Husf 1823-29 pag 59 
Strömberg, Skomakaren, f.d. Vargeringskarl Arfwid Nilsson (I712)
 
30 (Y). Vigdes den 9 juni 1679 med Lisbetha Påhlsdotter, född omkring 1662 i Snöberg, Haverö (Y), död
den 15 april 1734 i Snöberg, Haverö (Y). Henrik Thomasson och Lisbetha Påhlsdotter fick tillsammans 7
barn:
1. Anna Henriksdotter. Född 1681-04-01 i Snöberg, Haverö (Y), död 1764-11-16 i Snöberg, Haverö (Y).
2. Elin Henriksdotter. Född 1684-04-01 i Snöberg, Haverö (Y).
3. Michel Henriksson. Född 1686-10-25 i Snöberg, Haverö (Y).
4. Karin Henriksdotter. Född 1690-04-16 i Snöberg, Haverö (Y), död 1767-04-23 i Snöberg, Haverö (Y).
5. Kerstin Henriksdotter. Född 1690-12-19 i Snöberg, Haverö (Y).
6. Ingrid Henriksdotter. Född 1692-11-13 i Snöberg, Haverö (Y), död 1764-04-12 i Säter, Haverö (Y).
7. Lisbetha Henriksdotter. Född 1696-08-20 i Snöberg, Haverö (Y), död 1763-10-19 i Säter, Haverö (Y).
 
Thomasson, Henrik (I1321)
 
31 (Y). Vigdes den 9 juni 1679 med Lisbetha Påhlsdotter, född omkring 1662 i Snöberg, Haverö (Y), död
den 15 april 1734 i Snöberg, Haverö (Y). Henrik Thomasson och Lisbetha Påhlsdotter fick tillsammans 7
barn:
1. Anna Henriksdotter. Född 1681-04-01 i Snöberg, Haverö (Y), död 1764-11-16 i Snöberg, Haverö (Y).
2. Elin Henriksdotter. Född 1684-04-01 i Snöberg, Haverö (Y).
3. Michel Henriksson. Född 1686-10-25 i Snöberg, Haverö (Y).
4. Karin Henriksdotter. Född 1690-04-16 i Snöberg, Haverö (Y), död 1767-04-23 i Snöberg, Haverö (Y).
5. Kerstin Henriksdotter. Född 1690-12-19 i Snöberg, Haverö (Y).
6. Ingrid Henriksdotter. Född 1692-11-13 i Snöberg, Haverö (Y), död 1764-04-12 i Säter, Haverö (Y).
7. Lisbetha Henriksdotter. Född 1696-08-20 i Snöberg, Haverö (Y), död 1763-10-19 i Säter, Haverö (Y).
 
Thomasson, Henrik (I1321)
 
32 ). Not. för Abraham Pihlwall: Döpt 17 aug. 1735. Pihlwall, Abraham (I3222)
 
33 ). Not. för Abraham Pihlwall: Döpt 17 aug. 1735. Pihlwall, Abraham (I3222)
 
34 , 1635 betalade Henning i Livmålen, Svinhult (E) 2 kannor råg och 2 kannor korn till kyrkan, 1637 betalade han 7 öre, omnämns 1639, 1640, 1641finns det dessutom noterat att henning läser i boken.
År 1643 betalar Henning 2 Rds till kyrkan 
Livmålen, Bonde Henning i (I2859)
 
35 , 1635 betalade Henning i Livmålen, Svinhult (E) 2 kannor råg och 2 kannor korn till kyrkan, 1637 betalade han 7 öre, omnämns 1639, 1640, 1641finns det dessutom noterat att henning läser i boken.
År 1643 betalar Henning 2 Rds till kyrkan 
Livmålen, Bonde Henning i (I2859)
 
36 . Erik Olofsson född omkr. år 1657, gift med Gölin Pålsdotter född omkr. år 1654. Erik och Gölin hade
bl.a. dottern Märtha Ersdotter, född 1688.
 
Olofsson, Erik (I2336)
 
37 . Erik Olofsson född omkr. år 1657, gift med Gölin Pålsdotter född omkr. år 1654. Erik och Gölin hade
bl.a. dottern Märtha Ersdotter, född 1688.
 
Olofsson, Erik (I2336)
 
38 . Flyttade till Vetlanda 1848 Johansson, Jonas Peter (I2418)
 
39 . Flyttade till Vetlanda 1848 Johansson, Jonas Peter (I2418)
 
40 1. Fem år efter systern Helenas giftemål med Sven Clementsson, vigdes Pehr Matsson, den 4
2. oktober år1820 med pigan Anna Greta Samuelsdotter från Saxen i Torp socken. Anna Greta
3. hade då redan dottern Anna Cajsa, som var född 1812, med sig in i äktenskapet. Året efter
4. vigseln, den 7 maj 1821, födde Anna Greta sonen Pehr som dock avled fem dagar efter födseln.
5. Vad som sedn hände är dolt i ett töcken och har inte gått att finna, vi kan dock se i husförhörs- längden, Torp AI:8 på sid. 260, att Pehr Mattsson blev dömd till fästning för alltid, den 24 oktober 1821, jag har sökt efter såväl Pehr som hustrun Anna Greta utan att finna några upp-
6. gifter. År 1828 flyttade Mats Andersson och hans hustru Gertrud till dottern Helena och hennes
7. make Clement där dom kom att leva återstoden av sitt liv. Getrud avled den 16 mars 1831
8. emedan maken Mats Andersson levde fram till den 23 november 1847 då han avled i ett slag-
9. anfall 81 år gammal. 
Familj F1168
 
41 1. Sven föddes innan äktenskapet, den 1 mars 1814 och döptes den 5 mars, varvid bondesonen Sven Clementsson omedelbart påtog sig faderskapet. Sven Svensson hade fötts med hörselfel varför även hans tal kom att påverkas, prästen skrev därför under noteringarna i husför- hörslängden, ”Talar och hör illa, mindre vetande”. (se Torp AI:9, pag.78) Efter en kort sejour utom socknen återvände Sven till Torp och Gäddåsen den 31 oktober 1846 då han kom från Stöde. Han träffade nu sin blivande hustru Kristina Eriksdotter, född den 18 juni 1817, dotter till bonden Eric Nilsson och hans hustru Cajsa Stina Andersdotter, i Styggberg, Hassela socken, (se Hassela C:3, pag.82). Den 11 november 1847 vigdes Sven Svensson och Kristina Eriksdotter och två år senare den 18 september 1849 föddes sonen Erik,
2. i Stormörtsjön, glädjen blev dock inte långvarig, Erik avled den 6 april 1851, i bröstsjukdom.
3.
4.
5. Den 23 oktober 1852 föddes sonen Erik Niklas i Stormörtsjön, (se Torp C:7, pag. 25) samtidigt
som Svens svärföräldrar Eric Nilsson och Cajsa Stina Andersdotter flyttade in från Hassela som födorådshjon. Strax därefter den 1 augusti 1856 föddes dottern Lisa Cajsa, Sven Svensson hade nu helt tappat hörseln.

1861 den 12 april avled hustrun Kristinas far, före detta torparen Erik Nilsson 84 år gammal,
(se Torp AI:12a, pag.118), emedan modern Cajsa Stina Andersdotter levde fram till den
16 december 1866, då hon 82 år gammal gjorde sin man sällskap. Fyra år senare, den 27
oktober 1870, lämnade även torparen Sven Svensson jordelivet, (se Torp AI:13a, pag.150).
Änkan Kristina Eriksdotter levde nu ensam kvar som födorådshjon hos sonen, torparen
Erik Niklas Svensson, vilken nu hade antagit namnet Finnberg. Erik och hans familj levde nu på gården Gäddtjernåsen som Erik nu arrenderade av ägaren, Iggesunds Bruk. Den 7 februari 1895 somnade slutligen modern, änkan Kristina Eriksdotter in på Gäddtjernåsen 78 år gammal. (se Torp AIIa:1a pag.222) 
Svensson, Sven (I3722)
 
42 11 Jan 1880 • Degebega nr27 sid141, Degeberga, Skåne, Sverige Brolin, Otto Jonasson (I285)
 
43 152. Nils Aronsson, född år 1646 i Källsta 3, Stöde (Y), tvilligbror till Jon, död december1701 i Boda, Liden (Y)
av hosta och styng. Vigdes 1682 med Ingeborg Unesdotter från Boda i Liden (Y), född år 1648 och avled
8 oktober 1719 i Boda, Liden (`Y). Tilsammans fick Nils och Ingeborg 6 barn som överlevde. (se även 116.)
 
Aronsson, Nils (I1116)
 
44 152. Nils Aronsson, född år 1646 i Källsta 3, Stöde (Y), tvilligbror till Jon, död december1701 i Boda, Liden (Y)
av hosta och styng. Vigdes 1682 med Ingeborg Unesdotter från Boda i Liden (Y), född år 1648 och avled
8 oktober 1719 i Boda, Liden (`Y). Tilsammans fick Nils och Ingeborg 6 barn som överlevde. (se även 116.)
 
Aronsson, Nils (I1116)
 
45 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Jinasson Brolin, Karl Johan (I1199)
 
46 16 May 1874 • Degebega nr27 sid108, Degeberga, Skåne, Sverige Jonasson Brolin, Karl Johan (I1197)
 
47 1695 övertog Per gården efter fadern. Länsmansämbetet fick han dock inte överta, så småningom skulle detta dock övergå till Per´s äldste son Erik. Mattsson, Bonde Per (I407)
 
48 1695 övertog Per gården efter fadern. Länsmansämbetet fick han dock inte överta, så småningom skulle detta dock övergå till Per´s äldste son Erik. Mattsson, Bonde Per (I407)
 
49 1698 när Pär var 37 år gifte han sig med Margareta Christoffersdotter.

De fick följande barn:
i. Karin (1690-)
114 ii. Pär (1694-1756)
iii. Mattias (1695-1767)
iv. Karin (1697-)
v. Gertrud (1699-1783)
vi. Christopher (1702-1777)
vii. Eva (1705-1705)
viii. Henrik (1706-1706)
 
Pärsson, Bonde Pär (I1740)
 
50 1698 när Pär var 37 år gifte han sig med Margareta Christoffersdotter.

De fick följande barn:
i. Karin (1690-)
114 ii. Pär (1694-1756)
iii. Mattias (1695-1767)
iv. Karin (1697-)
v. Gertrud (1699-1783)
vi. Christopher (1702-1777)
vii. Eva (1705-1705)
viii. Henrik (1706-1706)
 
Pärsson, Bonde Pär (I1740)
 

      1 2 3 4 5 ... 29» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2023.